นักศึกษาสามารถลงทะเบียน AT-Code และตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม

 

Login เข้าสู่ระบบ

รหัสนักศึกษา 
หมายเลขบัตรประชาชน 

    
 

 

 

 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา